Vstupenky a rezervácie

Klub funguje na princípe - šanca pre všetkých. Teda pre tých, ktorých ajktivita zaujme, alebo chcú pomôcť. Nechceme vytvárať zbytočnu bariéru zavedením poplatkov hlavne pre deti zo sociálne slabšieho zázemia.

Vstupenky teda nepredávame , avšak:

·         Fungujeme na dobrovoľnom príspevku, takže ak nemáte finančné problémy, môžte prispením na mieste pomocť dobrej veci a tomu, aby sme pokračovali ďalej.

·         Občerstvenie je rovnako za dobrovoľný príspevok, ak nemáte pri sebe hotovosť, veríme vám, že nabudúce donesiete 🙂

·         Rezervácie miest je možné dohodnúť telefonicky

·         Kto príde načas, určite sa mu  ujde miesto 🙂

 

Darcovstvo

Ak chcete viac pomôcť klubu, tak zvážte možnosť bankového prevodu na náš darcovský učet:

SK83 8330 0000 0026 0161 7363

Podporíte tým nie len službu mladým ale aj širšej komunite mesta a okolia. Robíme a podporujeme aktivity pre viaceré vekové skupiny a tiež aktivity mimo klubu na verejnom priestore, alebo na školách. Financie pôjdu na súvisiace náklady - priestory, materiál, odborný personál, opravy, vybavenie, výhry, cestovné hostí, občerstvenie, propagácia...Pravidelný dar (trvalý príkaz) nám umožní systematickejšiu prácu, jednorazový dokáže vykryť nedostatok financií, keď sa púšťame spontánne do nových nápadov bez písania grantových projektov - jednoducho z lásky k ľudom 🙂

 

Za akúkoľvek formu daru vopred ďakujeme !